Güncel Teşekkür İlan Fiyatları

Hürriyet gazetesinde yayınlanan teşekkür ilanlarının satır ve sütunlara ait detaylı fiyat bilgisine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Gazetedeki teşekkür ilanları aile ve şirket imzalı olmak üzere iki grupta toplanır. Aynı zamanda gazetedeki teşekkür ilanları bölge olarak da ayrılmaktadır. Bu bölgeler; Türkiye Baskısı, İstanbul Baskısı, İstanbul Taşra Baskısı, Ankara Baskısı, Adana Baskısı, Ege Baskısı, Akdeniz Baskısı olarak bölgelere ayrılmaktadır. Teşekkür ilanları; 6,5 cm (2 st) x 5 cm, 10 cm (3 st) x 6 cm, 10 cm (3 st) x 10 cm,13,5 cm (4 st) x 7,5 cm,13,5 cm (4 st) x 10 cm, 13,5 cm (4 st) x 12,5 cm,13,5 cm (4 st) x 25 cm, 17 cm (5 st) x 25 cm, 31 cm (9 st) x 26 cm, 31 cm (9 st) x 52,5 cm olmak üzere satır ve sütunlardan oluşmaktadır.